Kampanje

Svetski dan borbe protiv limfoma 2010

Svake godine 15. septembra, obeleževamo Svetski dan borbe protiv limfoma WLAD. Svake godine širom sveta od Non Hodžkin limfoma oboli približno preko 560 000 ljudi, od toga 56% muškaraca i 44% žena. Smrtnost od ovog tipa kancera je 54%. Od Hodžkinovog tipa limfoma oboli približno 67 000 ljudi godišnje širom sveta. Nešto češće oboljevaju žene, oko 59%, a 41% je muškaraca mežu dijagnostikovanim pacijentima. Stopa smrtnosti kod ovog tipa limfoma je 44%.

Ovo su zastrašujući podaci, a naročito ako se ima u vidu i činjenica da se u Srbiji svakoga dana dijagnostikuju tri novoobolela od limfoma, a dve trećine pacijenata se ili ne dijagnostikuje na vreme ili se uopšte i ne dijagnostikuje. LIPA ima težak zadatak da javnost upozna sa problemom limfoma, simptomima, prevencijom I sa činjenicom da se jedino pravovremeno i tačno dijagnostikovan limfom može lečiti. Sa savremenim terapijama koje su dostupne i pacijentima u Srbiji, limfom se može uspešno izlečiti.

Ove godine smo snimili polučasovnu emisiju STETOSKOP, posvećenu limfomu i udruženju LIPA.

Prisustvovali smo kongresu opšte medicine u Beogradu 27. septembra.

Organizovali smo i deljenje lifleta i propagandnog materijala na trgovima širom Srbije.

Liflet