O limfomu

Dijagnoza

Dijagnoza

Ne postoji simptom ili grupa simptoma koji sigurno potvrđuje prisustvo NHL. Drugim rečima svi simptomi koji nastaju zbog NHL mogu biti uzrokovani i drugim stanjima takođe. Zbog ovoga je važno da se urade početna ispitivanja kako bi se postavila prava dijagnoza NHL.

Ako se sumnja na NHL, lekar postavlja pitanja o razvoju simptoma i vrši pregled kako bi se utvrdilo postojanje uvećanih limfnih čvorova na vratu, pod pazuhom ili u preponama. Potrebno je da se uradi krvna slika kao i dodatna „snimanja“ u cilju procene raširenosti bolesti:

  • Rendgenski snimak: Snimci pojedinih unutrašnjih delova organizma napravljeni na „klasičnom“ rendgenu
  • Kompjuterizovana tomografija (CT, odnosno „skener“): Serija detaljnih snimaka uz pomoć kompjutera povezanog na rendgenski aparat.
  • Magnetna rezonanca (MR): Detaljni snimak unutrašnjih delova organizma napravljen uz pomoć jakog magneta povezanog na kompjuter.
  • Limfogafija: Slike limfnog sistema napravljene pomoću rendgenskih zraka nakon ubrizgavanja kontrasta pomoću koga se bolje prikazuju limfni čvorovi i sudovi.

Biopsija je potrebna da bi se postavila konačna dijagnoza. Hirurg uzima uzorak tkiva kako bi ga patolog ispitao pod mikroskopom i uberio se da li postoje maline ćelije. Biopsija se uzima iz limfnog čvora, mada se uzorak može uzeti i iz ostalih tkiva. Ponekad se može obaviti laparotomija, operacija tokom koje hirurg uzima uzorak tkiva uglavnom limfnih čvorova iz trbuha koji će biti ispitani pod mikroskopom.