O limfomu

Faktori rizika povezani sa NHL

Faktori rizika povezani sa NHL

Učestalost pojave NHL se dramatično povećala tokom protekle dve decenije. Bolest je, od prilično retke, dospela na peto mesto najčešćih malignih bolesti u svetu. Trenutno se malo zna o razlozima koji su doveli do povećanja, kao i o tačnim razlozima koji su doveli do ovog povećanja, kao i o tačnim uzrocima razvoja NHL.

Lekari retko kada mogu da objasne zašto je jedna osoba obolela od NHL, a druga nije. Jasno je, ipak, da limfom nije izazvan povredom i da nije zarazan: niko ne može da „dobije“ NHL od druge osobe.

Proučavajući obrasce pojavljivanja limfoma među stanovništvom, istraživači su došli do izvesnih faktora rizika koji su češći kod osoba obolelih od NHL nego kod onih koji nisu. Pa ipak, sve osobe sa tim faktorima rizika ne oboljevaju od NHL a i pojedini bolesnici koji su oboleli od ove bolesti nemaju nijedan od ovih faktora rizika.

Neki od faktora rizika povezanih sa ovom bolešću su:

- Godine/Pol
Verovatnoća oboljenja NHL je veća kod osoba starije dobi i učestalija je kod muškaraca nego kod žena.

- Oslabljen imuni sistem
NHL je češći kod osoba sa urođenim poremećajima imunskog sistema, autoimunskim bolestima, HIV/AIDS-om (SIDA), ili među osobama koje koriste imunosupresivne lekove nakon presađivanja organa.

- Virusi
Humani T-limfotropni virusi tipa I (HTLV-1) i Epštajn-Bar virus su dva infektivna agensa koji povećavaju rizik od razvijanja NHL.

- Okolina
Osobe koje rade ili su na neki drugi način izložene hemikalijama, kao što su pesticidi ili đubriva, imaju veći rizik od razvijanja NHL.