O limfomu

Lečenje

Lečenje

Lečenjem NHL-a se najčešće bavi više stručnjaka među kojima su hematolog i radiolog.

Lekar, hematolog, određuje plan lečenja za svakog pacijenta ponaosob. Lečenje NHL-a zavisi od stadijuma bolesti, tipa ćelija, da li je u pitanju indolentna ili agresivna forma, da li se terapija primenjuje po prvi put ili je došlo do relapsa (povratka bolesti), kao i od godišta pacijenta i njegovog ukupnog zdravstvenog stanja.

Vrste terapije kod NHL-a su:

  • Hemioterapija
  • Monoklonska antitela
  • Zračna terapija
  • Transplantacija kostne srži
  • "Posmatraj i čekaj"
  • Hirurgija
  • Kliničke studije

Dugi niz godina glavna terapija NHL-a je bila hemioterapija. Danas se ona često kombinuje s monoklonskim antitelima, koja se u određenim slučajevima koriste i sama.

Radioterapija se moze uspešno koristiti kada je bolest ograničena na jedan ili dva područja na telu.

Visokodozna hemioterapija je dalja terapijska opcija korisna kod nekih pacijenata. Pošto ona oštećuje kostnu srž, mora se raditi sa transplantacijom matičnih ćelija.

Neki pacijenti sa indolentnim limfomima u početku nemaju simptome, i nije neophodno da odmah prime terapiju; ovo je poznato kao strategija posmatraj i čekaj.

Učestvovanje u kliničkim studijama (istraživačke studije) čiji je cilj ispitivanje novih terapijskih pristupaje važna opcija za mnoge osobe koje boluju od ove bolesti. U zavisnosti od toga koju terapiju je lekar odredio, pacijent bi sve dalje informacije vezane za terapiju, trebao da potraži od svog lekara.