Kampanje

LIPA na trećem nacionalnom seminaru za zastupnike prava pacijenata u Nišu

Seminar za zastupnike prava pacijenata, održan u Nišu 19. maja 2011. u zgradi Filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za Niški okrug u organizaciji Inicijative Snaga pacijentima okupio je više od 50 učesnika. Seminari za zastupnike prava pacijenata namenjeni su predstavnicima udruženja pacijenata, samim pacijentima i njihovim rođacima i prijateljima koji ih podržavaju i pomažu u radu udruženja. Pokrovitelji Seminara su Ministarstvo zdravlja i Republički zavod za zdravstveno osiguranje...

Tokom seminara, predstavnici udruženja pacijenata, državnih zdravstvenih institucija i PR stručnjaci pokazali su učesnicima konkretne načine da unaprede rad svojih udruženja i afirmišu ih u javnosti. Predavači na Seminaru su bili:

 • Marija Kečan, načelnica Odeljenja za zdravstveno osiguranje u Nišu
 • Snežana Cmiljanić Milojević, Društvo «ILCO Srbije», udruženje osoba sa izvedenom stomom
 • Maja Kocić, predsednica Udruženja obolelih od limfoma "LIPA"
 • Jelena Danko, predstavnica Nacionalne organizacije za retke bolesti
 • Dragan Đurović, Udruženje za pomoć i podršku oosbama sa cističnom fibrozom Srbije
 • Tatjana Marković, Udruženje hemofiličara Srbije
 • Jasminka Nikolić, predsednica Udruženja za pomoć obolelima od hroničnih virusnih hepatitisa "Hronos"
 • Davor Sekulski, PR stručnjak

Ideja organizatora je da kroz predstavljanje pozitivnih primera iz prakse svi učesnici nauče da je unapređenje položaja pacijenata u Srbiji moguće i informišu se na koji način je najlakše doći do toga. Cilj organizovanja seminara za zastupnike prava pacijenata u šest različitih gradova jeste da se što veći broj udruženja pacijenata u Srbiji i samih pacijenata bliže upozna sa načinima na koje mogu da ostvare svoja prava, kao i da se samim tim aktivnije uključe u unapređenje trećeg stuba zdravstva.

 • Treći nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata u Nišu, maj 2011
 • Treći nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata u Nišu, maj 2011
 • Treći nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata u Nišu, maj 2011
 • Treći nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata u Nišu, maj 2011
 • Treći nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata u Nišu, maj 2011