Novosti / 01.09.2012

Dijabetes povezan sa hematološkim malignitetima

Pacijenti sa dijabetesom tipa 2 imaju 20 odsto veći rizik za dobijanje nekih krvnih kancera kao što su non-Hodgkin limfom, leukemije i mijelom.

"Većina ljudi dijabetes povezuje sa bolestimasrca ili bubrega, ali ne i sa rakom." rekao je glavni autor ove studije Horhe Kastiljo hematolog-onkolog sa The Miriam Hospital.

"Međutim kada se uzme u obzir da je više od 19 miliona Amerikanaca sa dijagnozom dijabetesa- da ne pominjemo milione onih koji su ili nedijagnostikovani ili će tek biti dijagnostikovani u budućnosti, 20 odsto povećan rizik od dobijanja nekog od hematoloških maligniteta je veoma značajan", navodi Kastiljo.

Iako je dijabetes ranije doveden u vezu sa nekim drugim tipovima raka, kao što su rak jetre ili pankreasa, bilo je malo veza sa rakom krvi.

Kastiljo i njegove kolege analizirali su 26 ranije oblavljenih istraživanja o povezanosti dijabetesa tipa 2 i non-Hodkgina, leukemije i mijeloma gde je obuhvaćeno više od 17000 ljudi sa dijabetesom tipa 2. Ovi pacijenti po ovim istraživanjima imaju veće šanse da obole od gore navedenih maigniteta krvi, ali nije pronađena nikakva povezanost ovog tipa dijabetesa sa Hodkgin limfomom.

Zanimljivo je da ovaj povećan rizik ima veze i sa geografskim područjem na kome pacijent živi, pa pacijenti u Aziji i Evropi imaju veće šanse da dobiju non-Hodkgin limfom, dok je povećan rizik od leukemija veći u SAD-u i Aziji.

"Važno je zapamtiti da se dijabetes tipa 2, u izvesnoj meri može kontrolisati, promenom načina života kao što su dijete i vežbanje, pa se samim tim smanjuje i rizik od dobijanja neke teške bolesti", rekao je Kastiljo.

Kastiljo takođe navodi da bi dalja istraživanja trebalo da se fokusiraju na faktore poput gojaznosti, pušenja i slabe fizičke aktivnosti.

Nalazi su objavljeni u časopisu BLOOD.

Izvor: The Times of India