Novosti / 24.03.2016

Formirana Inicijativa koja se zalaže za veću dostupnost lekova za pacijente u Srbiji

Formirana Inicijativa koja se zalaže za veću dostupnost lekova za pacijente u Srbiji

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Formirana Inicijativa koja se zalaže za veću dostupnost lekova za pacijente u Srbiji

JEDINO SISTEMSKIM REŠENJEM MOŽEMO OMOGUĆITI PACIJENTIMA
LEČENJE U KORAK SA SVETOM

„Inicijativa za inovativni pristup poboljšanju dostupnosti novih lekova u Srbiji“ formirana je 8. februara 2016. godine, sa misijom da javno zagovara hitno poboljšanje pristupa savremenim i efikasnijim lekovima za pacijente u Srbiji. Inicijativa trenutno uključuje četiri udruženja pacijenata, koja predstavljaju preko 700.000 pacijenata u Srbiji: Udruženje za pomoć u lečenju obolelim od hronične mijeloidne leukemije Srbije – CML, Udruženje pacijenata sa retkim tumorima – UPRT, Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda – PLAVI KRUG, kao i Udruženje obolelih od limfoma – LIPA.

U skladu sa svojom misijom, Inicijativa pozdravlja najave Ministarstva zdravlja da će poboljšati dostupnost savremenih lekova u Srbiji kroz uvođenje tzv. „posebnih ugovora“, ali naglašava da je za dugoročno prevazilaženje ovog problema koji dotiče veliki broj pacijenata u Srbiji potrebno sistemsko i sveobuhvatno rešenje.

U poslednjih pet godina praktično nijedan lek nove generacije nije ušao na pozitivnu listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a više od 150 zahteva je na čekanju. Inicijativa pozdravlja najave države da se pozabavi ovim problemom i želi da naglasi da jedino sistemsko rešenje i jasno definisani kriterijumi mogu da obezbede listu lekova koja će pacijentima u Srbiji omogućiti da se leče u korak sa svetom.

O svemu ovome možete pročitati ovde.

Dodatno o inovativnim terapijama: Inovativni lekovi su najsavremenije terapije koje donose proboj u lečenju većine savremenih oboljenja i značajno povećavaju mogućnost boljeg ishoda lečenja. Farmakoekonomske studije pokazuju da se upotrebom inovativnih lekova na jedan investirani dolar ostvaruje ušteda od oko šest dolara za zdravstveni sistem u celini, kroz manje troškove usled kraćeg bolničkog lečenja, manjeg odsustvovanja sa posla, kao i prevencije daljih komplikacija koje zahtevaju operacije i skupa lečenja. Srbija značajno zaostaje za zemljama u Evropi i regionu kada je reč o dostupnosti inovativnih terapija – broj najsavremenijih lekova u Hrvatskoj veći je četiri puta, u Bugarskoj sedam, a u Sloveniji čak 12 puta.