Novosti / 06.03.2011

Međunarodni sastanak za udruženja pacijenata, Frankfurt 2011

Međunarodni sastanak za udruženja pacijenata, Frankfurt 2011

INTERNACIONALNA RAZMENA ISKUSTAVA UDRUŽENJA PACIJENATA

2. i 3. marta 2011. godine, u Frankfurtu, je održan međunarodni sastanak za predstavnike organizacija pacijenata, pod pokroviteljstvom kompanije "Roche". Cilj sastanka je edukacija učesnika, kako bi poboljšali rad svojih organizacija.

U radu ovog sastanka su učestvovali predstavnici iz 30 zemalja sa 6 kontinenata. Najviše učesnika je bilo iz Evrope, zatim Severne Amerike, Azije... Svih 120 učesnika je predstavljalo nacionalne organizacije ljudi sa onkološkim problemima (60%), sa reumatskim bolestima (22 %), sa hepatitisom(9%) i organizacije sa ostalim bolestima (9%). Za svoje organizacije oni uglavnom rade volonterski (63%). Više od polovine ovih organizacija je starije od 5 godina (67%) i ima budžet manji od 50000 $ (53%) godišnje.

UDRUŽENJA PACIJENATA I TRENUTNA EKONOMSKA SITUACIJA

Panos Kanavos, London School of Economics, se osvrnuo u svom izlganju na tešku ekonomsku situaciju u svetu i na to kako ona, između ostalog utiče na udruženja pacijenata širom sveta. Da bi udruženja pacijenata mogla da reaguju na ovaj ekonomski udar, neophodno je da postoji čvrsta saradnja između udruženja, sa jedne strane i države i zdravstvenog sistema sa druge strane. Neophodno je i razumevanje i svest o tome koliko je postojanje ovakvih udruženja neophodno u svakom društvu.

Naomi Sakurai, Corporate Social Responsibility for Cancer Survivors Recruiting, i sama pacijent, govorila je o tome kako udruženja pacijenata mogu pomoći pacijentima u trenutnoj ekonomskoj krizi. Da svi pacijenti, koji se suoče sa kancerom imaju slične probleme, gde god se nalaze, dokazuje i izlaganje ove žene koja nam dolazi iz Japana. Većina pacijenata koja je zaposlena, zbog dugotrajnog odsustva sa posla, rizikuje da ostane bez istog, ima probleme u porodici i društvu. Jačanjem, trećeg stuba zdravstva, tj. udruženja pacijenata, bitno može da se utiče na društvo, posao...Zaključak:Čak i sa hroničnom bolešću, čovek može da uživa u životu.

Elizabeth Ross, Ovarian Cancer Canada, govorila je o tome koliko je dobro vođenje politike udruženja bitno za stabilnost istog. Treba postaviti pitanja šta očekujete, koje benefite udruženje dobija, a šta gubi ukoliko nema strategiju vođenja politike.

Surendra Gokhale, F. Hoffmann La Roche, Laura Sampietro-Colom, Health Technology Assessment International i Terry Rugg, Genentech, su nam govorili o razvoju novih lekova i novih tretmana u lečenju bolesti.

Koliko dobro vođena politika udruženja može da doprinese tome da se u potpunosti promene neki društveni stavovi i ubeđenja, pokazala je na ličnom primeru Stella Kyriakides sa Kipra. Da bi udruženja ostvarila jasne ciljeve, zadatke i misiju koji su sebi postavili, neophodno je da postoji dobra strategija, edukacija, da se obezbedi popularnost u društvu, vrbovati važne igrače (političare, poznate ličnosti, sportiste..) i angažovati sve sektore, i obezbede sve informacije preko medija, socijalne mreže...

Simon Gillespie, Chief Executive, Multiple Sclerosis Society, je u svom izlaganju naglasio koliko je važna saradnja udruženja sa medijima i to kako svoju poruku preneti javnosti.

Da su socijalne mreže Twitter i Facebook danas nezaobilazne u informisanju javnosti potvrdili su i Teresa Petrangolini, Active Citizenship Network i Christoph Thalheim i Achim Kautz.

I, na kraju, da bi jedno udruženje moglo da ostvari svoju misiju, neophodno je da za to obezbedi i materijalna sredstva. Sve je to moguće kroz razne događaje, specijalne projekte, donacije, proizvode.O tome nam je govorila Luciana Holtz de C. Barros, Psychooncologist, Instituto Oncoguia CEO.