Novosti / 19.06.2014

Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu

ECPC- European Cancer Patient Coalition, je evropsko udruženje koje okuplja 347 udruženja obolelih od različitih tipova kancera širom Evrope. Od 19. juna do 21. juna 2014. u Bukureštu je održana godišnja skupština na kojoj je učestvovalo preko 140 članova. Naše udruženje je predstavljala članica Jelena Đurić iz Beograda.

Glavna tema skupštine je bila fokusirana na, nažalost, dobro poznati problem većini članova ECPC-a: nejednakost u pružanju zdravstvene pomoći obolelima od kancera. Učesnici su dobili seriju korisnih saveta i mera koje mogu preduzeti u rešavanju ovog problema.

Ako uzmemo u obzir činjenicu da u je Evropi 10 miliona ljudi obolelo od nekog tipa kancera, jasno je da „istočne“ i „zapadne“ zemlje moraju da rade zajedno, pomažući jedni drugima na rešavanju ovog problema. Stručnjaci u ovoj oblasti, kao i članovi evropskog parlamenta za zdravstvo, ukazali su na najveće probleme sa kojima se suočavamo: uloga Evropske Medicinske Agencije (EMA), biobanking, krucijalna važnost postojanja registra obolelih od kancera, relevantnost radioterapije. Članice koje imaju rezultate u rešavanju ovog problema su prikazale svoje rezultate i dostignuća kroz deo najbolji primeri u praksi. Svi članovi su kroz radionice, koje su vodili stručnjaci iz EU, su imali prilike da se upozmaju sa mogućim pristupima rešavanju nejednakosti u pružanju zdravstvene usluge obolelima od kancera.

  • Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu
  • Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu
  • Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu
  • Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu
  • Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu
  • Godišnja skupština ECPC-a u Bukureštu