Novosti / 06.08.2013

Informacioni list za lekare opšte prakse

Udruženje obolelih od limfoma LIPA, u saradnji sa renomiranim stručnjacima iz oblasti hematoonkologije, napravilo je informacioni list za lekare opšte prakse sa algoritmom za brže i uspešnije dijagnostikovanje limfoma.

Informacioni list trenutno čeka saglasnost Republičke stručne komisije za hematologiju za štampanje i distribuciju po domovima zdravlja širom Srbije. Smatramo da ćemo na ovaj način pomoći lekarima opšte prakse, kojima se pacijenti prvo obraćaju, da što tačnije i brže prepoznaju pacijenta sa limfomom.

Još jednom izražavamo veliku zahvalnost svim lekarima koji su uzeli učešće u izradi i reviziji ovog informacionog lista.

Informacioni list možete preuzeti ovde.