Novosti / 02.05.2011

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

UVOD

Istraživanje u 2010-oj godini vezano za limfom je sprovedeno tokom jula i avgusta na više od 1700 pacijenata i udruženja pacijenata širom sveta. Cilj istraživanja je bio da se dobije bolji uvid u tri glavne oblasti zbog koje LC oseća sve veću zabrinutost.

  1. KLINIČKA ISPITIVANJA: često pogrešno shvaćena od strane pacijenata i njihovih porodica. Istraživanje izvršeno da bi saznali koliko udruženja i pacijenti znaju o kliničkim ispitivanjima, i kako su došli do tih saznanja. 95% pacijenata zna šta je to kliničko ispitivanje, 5% njih kaže da ni pod kojim uslovima ne bi učestvovalo u jednom. 56% pacijenata je reklo da im je neophodno još informacija kako bi mogli da odluče hoće li učestvovati u jednom kliničkom istraživanju, što je dovoljan znak da je neophodna dodatno informisanje pacijenata.
  2. DIJAGNOZA I SVEST PACIJENATA: Nedostatak razumevanja ove bolesti je dovelo i do pitanja dijagnoze. Istraživanje je pokazalo da je 55% pacijenata dobilo najmanje jednu pogrešnu dijagnozu pre dijagnoze limfoma. Želeli smo da utvrdimo koliko je vremena potrebno da se da tačna dijagnoza (dijagnoza limfoma) ukoliko pacijent dobije lekove i počne da se leči od pogrešne dijagnoze. Takođe, istraživanja su obuhvatila i pitanja svesti pacijenata o limfomu, jesu li ikada ranije čuli za limfom i ako jesu kako i koliko je to uticalo na njihovo lečenje.
  3. LIMFOM KOD MLAĐIH PACIJENATA: Limfom je u svetu u porastu kod mlađih pacijenata. Šta se dešava sa njima tokom dijagnoze, koliko znaju o ovoj bolesti pre dijagnoze i njihov odnos prema kliničkim ispitivanjima.

OPŠTE INFORMACIJE

77% ispitanika u ovoj anketi koju je sprovela LC su pacijenti od limfoma, dok je preostalih 23% ljudi koji su članovi udruženja pacijenata, ali nisu lečeni od limfoma, već su u vezi sa pacijentom(porodica, prijatelji, lekar, medicinsa sestra..). Od ispitanika koji su bili pacijenti 70% njih je u remisiji ili je lečenje kod njih završeno pre više od 5 godina. Ovo istraživanje je sprovedeno na globalnom nivou, 72% odgovora je pristiglo iz Severne Amerike (SAD 56%, Kanada 16%), Japan 7%, Novi Zeland 4%, Evropa 17%. Starost ispitanika se kretala od 10 do preko 65 godina, a najveći procenat njih 57% je od 46-65 godina. Mladih, uzrasta od 18-29 godina je bilo svega 5%, što pokazuje da ova starosna grupa ili nije želela da učestvuje u istraživanjima ili nisu dovoljno zastupljeni u udruženjima pacijenata. Ispitano je više muškaraca 60%. Od 12 glavnih tipova limfoma folikularni limfom je najviše zastupljen 35%, zatim Hodgkin 12%. Kod više od polovine svih ispitanih pacijenata kao prvi simptom se javila bezbolna oteklina na vratu, ispod pazuha ili u preponama, zatim su vrlo česti simptomi noćno znojenje i umor, kod više od trećine ispitanih pacijenata. Kod pacijenata kod kojuh je urađena transplantacija matičnim ćelijama najviše njih je imalo dijagnozu Mantle Cell limfom 47%, a 10% Hodgkin limfom. 71% pacijenata sa odrađenom transplantacijom je uzrasta od 46-65 godina.

Kod mladih najzastupljeniji je Hodgkin limfom 66%, a zatim DLBCL 16%.Simptomi kod mladih su uglavnom slični kao kod odraslih, s tim što je svrab bio češći simtom ( 12% kod mladih, 7% kod starijih). 67% ispitanika je svoje terapije primalo intravenski, 15% je bilo “Watch and Wait” terapije.

KLINIČKA ISPITIVANJA:

Iznenađujuće, ali ovo istraživanje je pokazalo da čak 95% pacijenata zna šta je to kliničko ispitivanje, a 28% se nikad nije obratilo da učestvuje u nekom od njih. 40% se izjasnilo da bi apsolutno učestvovalo u nekom kliničkom istraživanju, 4% njih ne bi, dok preostalih 56% želi da ima više informacija pre ovakvih terapija.

Kod mlađih pacijenata, 85% zna šta je to kliničko ispitivanje, a kod 75% od njih, je potrebno još informacija da bi eventualno pristali na ovakvu terapiju.

Obrazac je uglavnom isti, veći procenat iz obe starosne grupe zna šta je to kliničko ispitivanje, ali im je potrebno dodatno informisanje pre učešća u jednoj kliničkoj studiji.

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

Od onih koji su pristali da učestvuju u studiji, 79% je dobilo informacije od svoga lekara, 9% kroz lično istraživanje, a samo 4% od udruženja pacijenata.

Najčešća 4 razloga da ne učestvuju u studiji bili su:

  1. Pacijenti su želeli da prime terapiju koja je već korišćena i ima dobru istoriju efikasnosti (29%)
  2. Nisu imali dovoljno informacija da bi pristupili istraživanju, tj. studiji (18%)
  3. Prijavili su se, ali u bolnici nije bio dovoljan broj prijavljenih da bi klinička studija mogla da se izvede (9%)
  4. Nema objašnjenja(30%)

DIJAGNOZA I SVEST O LIMFOMU

55% ispitanika je imalo prvu dijagnozu pogrešnu. Najčešća dijagnoza je bila grip ili prehlada, bakterijska ili virusna infekcija, opšti premor zbog stresa. Uz ove pogrešne dijagnoze uglavnom su išle i odgovarajuće terapije.

Na sledećem grafikonu se vidi kako mladi oboleli pd limfoma, dobijaju tačnu dijagnozu, kasnije u odnosu na drugu starosnu populaciju.

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

Od ispitanih, 56% njih se javilo lekaru sa prepoznatljivim simptomoma, a 29% je jednostavno otišlo jer „se ne osećaju dobro“. Kod 15% njih je fizičkim pregledom utvrđeno da se verovatno radi o limfomu, dok je kod mladih taj broj svega 4%.

Iako je većina ljudi čula za limfom pre uspostavljanja dijagnoze, vrlo malo su znali o samoj bolesti, a skoro niko nije znao simptome limfoma. Iako je 56% pacijenata otišlo sa prepoznatljivim simtomima lekaru, samo jedan od pet (20%) je sumnjao da je reč o ozbiljnoj bolesti. Kada su zamoljeni da na skali od 1 do 5 ocene svoje znanje o limfomu, oko 6% je svoje znanje ocenilo sa 1. Ova neinformisanost je izraženija kod mladih pacijenata gde je svega 43% čulo za limfom pre svoje dijagnoze. No, bez obzira da li su bili dobro ili loše informisani o limfomu pre uspostavljanja dijagnoze, kod većine njih je „lutano“ do su dobili pravu dijagnozu.

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

Takođe je zanimljivo, da oni pacijenti koji su se odmah javili onkologu ili hematologu, mnogo su brže dobili tačnu dijagnozu, za razliku od onih koji su se javili prvo lekaru opšte prakse.

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

LIMFOM KOD MLADIH

Mladi pacijenti, čini se najteže prihvataju svoju bolest i dosta se teško nose sa njom. Na pitanje da li redovno idete na kontrole i pridržavate se date terapije, preko 90% ljudi je reklo sve vreme, dok je kod mladih taj broj nešto preko 70%. Stariji ljudi, takođe ostaju fizički aktivni, dok mladi prestaju u velikoj meri sa fizičkom aktivnošću.

Lymphoma Global Survey Analysis 2010

Najčešći razlog zašto odustaju na „pola puta“ su finansije (33%), osećaju se suviše bolesno(18%), osećaju se bolje (16%) i ograničen pristup centru lečenja (14%).

Izuzetno je bitno obezbediti socijalnu podršku mladima. Oni smatraju da je sastanak licem u lice sa nekim ko je prošao kroz limfom, ili sa psihologom, najvažnija podrška. Takođe, važni su im on-line edukativni materijali.

ZAKLJUČAK

  1. Pacijentima i udruženjima pacijenata obolelih od limfoma je potrebno obezbediti bolju edukaciju o kliničkim studijama.
  2. Pravovremena i tačna dijagnoza je najveći problem u procesu lečenja limfoma. Neophodno je poraditi na edukaciji lekara opšte prakse.
  3. Treba raditi na socijalnoj podršci mladima, i odgovoriti na pitanja šta u toku remisije, kako doći do posla, kako se priključiti socijalnim tokovima.