Novosti / 30.01.2013

Rak - Mitovi protiv istine

Rak - Mitovi protiv istine

MIT 1 – KANCER JE SAMO ZDRAVSTVENI PROBLEM

Istina: Kancer (rak) nije samo zdravstveni problem. On ima dalekosežne ekonomske, socijalne i razvojne implikacije.

RAK I RAZVOJ

Rak predstavlja veliki izazov za razvoj, jer dovodi do podrivanja ekonomskog i društvenog napretka širom sveta.

DOKAZ

Oko 47% slučajeva kancera i 55% smrti od istog, javlja se u manje razvijenim regionima sveta. Predviđeno je da će situacija da se pogorša, ukoliko se nastavi sadašnji trend, broj slučajeva obolelih od raka dostići će 81%, u zemljama u razvoju!!! Rak je i uzrok i ishod siromaštva. Veliki troškovi lečenja raka, mnoge porodice gura u siromaštvo, a istovremeno, siromaštvo, nedostatak obrazovanja, informisanosti i loša zdravstvena zaštita povećavaju rizik od kancera i umiranja od istog.

ULAGANJE U PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE RAKA

Ulaganje u prevenciju i rano otkrivanje raka je znatno jeftinije od suočavanja sa posledicama.

DOKAZ

Procenjuje se da će troškovi lečenja raka dostići 458 milijardi dolara godišnje, ali efikasna strategija za rešavanje zajedničkih faktora rizika(korišćenje duvana, alkohola, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost) će koštati samo 2 milijarde dolara godišnje.

MIT 2 – RAK JE BOLEST BOGATIH, STARIH I RAZVIJENIH ZEMALJA

Istina: Rak je globalna epidemija, koja utiče na sve uzraste i socijalno-ekonomske grupe.

RAK U ZEMLJAMA U RAZVOJU

Rak je globalni problem, ali postaje sve veći problem u siromašnijim i zemljama u razvoju.

DOKAZ

Od raka širom sveta umre više ljudi nego od HIV-a, tuberkuloze i malarije zajedno. Od 7.6 miliona smrtnih slučajeva od raka u 2008. Godini, više od 55% je bilo u manje razvijenim regionima sveta.Do 2030.-te godine, 60-70% obolelih od procenjenih 21.4 miliona biće iz manje razvijenih zemalja. Rak grlića materice je samo jedan primer. Preko 85% žena od 275 000 koliko umre svake godine od ove bolesti, je iz zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja. 99% bolnih smrti i pacijenata koji su izloženi jakim bolovima zbog osnovne bolesti je iz nerazvijenih zemalja, jer ulaganje u terapije protiv bolova su u ovim zemljama izuzetno mala.

KANCER PROTIV INFEKTIVNIH BOLESTI

Mnoge zemlje u razvoju suočavaju se sa dvostrukim teretom, porast infektivnih i ne zaraznih bolesti, uključujući rak.

KANCER I STARIJA POPULACIJA

Od raka ne oboljeva samo starije stanovništvo, poslednjih godina sve veći broj obolelih je i među mlađom, radno sposobnom populacijom, naročito u zemljama u razvoju.

DOKAZ

50% obolelih od raka je mlađih od 65 godina u zemljama u razvoju. Od 750 000 umrlih od raka grlića materice i dojke tokom godine, više od pola su žene u svojim reproduktivnim godinama. Kod dece uzrasta od 5-14 godina rak je vodeći uzrok smrtnosti u skoro svim zemljama.

MIT 3 – RAK JE SMRTNA PRESUDA

Istina: Mnoge vrste raka koje su se nekada smatrale neizlečivim danas se efikasno leče.

NAPREDAK U PREVENCIJI I LEČENJU KANCERA

Napredak u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju raka, dovodi do revolucionarnih otkrića koja daju veliku nadu pacijentima.

DOKAZ

Uz nekoliko izuzetaka, stopa smrtnosti od raka je znatno manja ukoliko se rak otkrije u ranijoj, nego u poodmakloj fazi. Danas, naprimer u SAD-u sa rakom živi preko 12 miliona ljudi.

U Australiji je broj smrtnosti od raka dojke znatno smanjena od kada je uveden rani skrining (mamografija), a broj smrtnosti od grlića materice je u razvijenim zemljama opao za 30% od kada je Papanikolau test uveden kao obavezan godišnji pregled.

MIT 4 – RAK JE MOJA SUDBINA

Istina: Sa ispravnim strategijama, trećina najčešćih kancera može biti prevenirana i sprečena

PREVENCIJA KANCERA

Napredak u prevenciji je najisplativiji način za smanjenje globalnih troškova lečenja kancera dugoročno.

DOKAZ

Globalna, regionalna i nacionalna politika i programi koji promovišu zdrave stilove života i smanjiti faktore rizika kao što su pušenje, upotreba alkohola, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Poboljšanje ishrane, umerena fizička aktivnost i održavanje zdrave telesne težine, može da spreči oko trećinu najčešćih vrsta kancera.

Na osnovu sadašnjih trendova, procenjuje se da će duvanski dim da ubije oko milijardu ljudi u 21. veku, a od toga 71% njih stradaće od kancera pluća.

Hronične infekcije izazivaju oko 16% kancera danas, od kojih su najčešći rak grlića materice, rak želuca i rak jetre, i zato bi trebalo obezbediti vakcine za sve.

INFORMISANOST O RAKU

Nedovoljna informisanost i nizak nivo svesti o raku i važnosti prevencije su velika prepreka ranom otkrivanju i uspešnom lečenju raka, naročito u nerazvijenijim zemljama.

DOKAZ

U mnogim zemljama u razvoju, zablude o kanceru, dovode do toga da se mnogi pacijenti okreću alternativnimmetodama lečanja, a mnogi odbijaju bilo kakav vid lečenja. Međutim, kontinuiranom borbom države, zdravstvenih radnika i udruženja pacijenata, informacije o bolesti i skrining programima mogu da postanu mnogo dostupnije. Pokaztalo se da ukoliko do ljudi dopre informacija o bolesti i o prevenciji i lečenju, ljudi se češće javljaju lekaru tražeći te usluge.

ONKOLOŠKI ISHODI

Između razvijenog i nerazvijenog sveta postoje velike razlike u ishodima kod više tipova kancera.

DOKAZ

Mnogi tipovi kancera su praktično izlečivi u razvijenim zemljama dok pacijenti i dalje nepotrebno umiru od istih tipova u nerazvijenim zemljama. Poražavajuća je i činjenica da se stopa smrtnosti kod dece oboele od raka kreće od 10% u razvijenim zemljama do čak 90% u nerazvijenim zemljama. I najveća jaz je kod palijativnog zbrinjavanja pacijenata i terapije bola. Postoji kratka lista lekova koja može uspešno da izleči 90% bolova od kancera, ali na žalost u nerazvijenim zemljama ti lekovi su slabo ili ni malo dostupni i ljudi umiru u najvećim bolovima.

Dostupnost efikasnog i kvalitetnog tretmana u lečenju raka je pravo svakog pacijenta bez obzira gde živi!