Novosti / 04.03.2011

Novosti - Kancer

UK:Riblje ulje pomaže u sprežavanju prekomernog gubitka težine kod pacijenata koji su na hemoterapiji

Uzimanje 2.2g ribljeg ulja dnevno kod pacijenata koji primaju neku vrstu hemioterapije, sprečava prekomerni gubitak težine, utvrđeno je najnovijim studijama.
Većina pacijenata, izgubi težinu u toku hemioterapije zbog gubitka apetita i opuštanja mišića. Posle gubitka težine, pacijenti ne mogu primiti drugu turu terapije, npr. zračenje. Ukoliko se pokaže da riblje ulje zaista može da prevenira gubitak težine kod ovih pacijenata, to bi omogućilo kombinaciju terapije koja bi povećala stopu preživljavanja.

Izvor: The New Scientist, 28. Februar 2011

ŠPANIJA: Hemoterapijski lekovi dobijeni iz morskog sunđera mogu da produže život pacijentima sa kancerom dojke u poodmaklom stadijumu

Studija publikovana u „Lancet“ pokazuje da hemoterapijski lek eribulin, dobijen iz morskog sunđera ( Halichondria okadai), je efikasan kod pacijenata koji su već primali terapije kod poodmaklog stadijuma kancera dojke, dajući im dodatna 2 meseca života. To je prvi put u deset godina da lek koji je pronađen, bez kombinacije sa drugim lekovima, jako efikasan, pa je ovo možda naznaka novog standarda u lečenju kancera dojke.

Izvor: El Pais, 3. Mart 2011-03-08

BELGIJA: Prva implantacija veštačkih bronhija pruža mogućnost obolelima od kancera da sačuvaju svoja pluća

Uspešno je izvedena prva transplantacija bronhija, koje su zamenjene veštačkim bronhijama. Operacija, koja je izvedena 28. oktobra 2009, obuhvatala je zamenu kancerogenih bronhija, veštački napravljenim bronhijama, iz tkiva aorte, obuhvaćene čeličnom strukturom. Ovim se postiže, ne samo uklanjanje kancerozne lezije, već se dobija i veća sigurnosna margina, izbegava se uklanjanje celog plućnog krila, kod koga je visoka postoperativna smrtnost (26% na 90 dana).

Izvor: Le Soir 3. Mart 2011-03-08