Novosti / 14.02.2012

Priča o kašikama

Priča o kašikama

Pročitajte priču o kašikama Kristine Mizerandino, koja boluje od lupusa. Pročitajte kako ljudi koju boluju od hroničnih bolesti posmatraju svoj život i svoju bolest u odnosu na one koji su zdravi i koliko je energije, snage i volje potrebno za svakodnevne aktivnosti. Ovo je jedna vrlo potresna ali i poučna priča.