Novosti / 02.02.2011

Uklanjanje limfnih čvorova zahvaćenih kancerom nije uvek najbolja opcija

Hiruško odstranjivanje limfnih čvorova koji su zahvaćeni rakom, kod žena obolelih od raka dojke, je praksa, ali studije sprovedene u USA, pokazuju da kod 20% pacijentkinja to ne povećava njihove šanse za preživljavanje.

Uklanjanje limfnih čvorova može da dovede do komplikacija kao što su česte infekcije- to se dogodilo kod 70% pacijentkinja čiji su limfni čvorovi odstranjeni, a koje su bile uključene u studiju, kod 25% žena uključenih u studiju, infekcije nisu bile izraženije.

Uklanjanje limfnih čvorova može prouzrokovati ukočenost, bolove u ramenima ili ograničeno kretanje.

Takođe, studija je pokazala da se hiruški tretman u kombinaciji sa radio i hemijo terapijom, pokazao kao najefikasniji u lečenju raka dojke.

Međutim, treba imati na umu, da je ovo istraživanje sprovedeno na 166 žena i nije kompletno.

Izvor: New York Times