Novosti / 05.02.2014

Svetski dan borbe protiv maligniteta

Naše Udruženje, kao član Union for International Cancer Cotrol UICC, i ove godine je obeležilo 4. februar, Svetski dan borbe protiv maligniteta.

Svetski dan borbe protiv maligniteta 2014 je fokusiran na Načelo 5 Svetske deklaracije za borbu protiv kancera: Smanjiti stigme i razbiti zablude o kanceru, i nosi naziv „RAZBIJ MITOVE“.

Svetski dan borbe protiv kancera je šansa da podignemo globalni nivo svesti o kanceru, odbacujući zablude o ovoj bolesti. Ove godine poruka koja je poslata širom sveta na ovaj dan, odnosi se na četiri najčešće zablude, ostavljajući veliku fleksibilnost članovima i partnerima da ih adaptiraju za njihove sopstvene potrebe.

Četiri zablude koje smo ove godine „razbijali“ su predstavljene na razglednicama, specijalno štampanim za ovaj dan.

Udruženje LIPA će u toku čitavog meseca februara i marta (mesec borbe protiv raka) da organizuje akcije u Nišu.