Novosti / 12.04.2011

"WIKI LEAKS" za pacijente

ECPC nastavlja da traži odgovore na pitanja pacijenata obolelih od raka. Zbirka odgovora naziva se WIKI LEAKS ZA PACIJENTE. Odgovore na ova pitanja dao je gospodin Dalli u ime Evropske komisije. Pitanja su postavljali mnogi pacijenti u EU, a vezana su za klinička ispitivanja, cene lekova, skrining, ishranu, prevenciju, primarnu zdravstvenu zaštitu...

PITANJE 1: RAK I ISHRANA

Postoji snažna veza između loše ishrane i raka. Prema podacima Svetske zdravstvene Organizacije, čak 30% svih slučajeva raka mogu se povezati sa lošim navikama u ishrani. Komisija je skrenula pažnju da izbor što jednostavnijeg životnog stila može da smanji rizik od raka. Preporuka je: „ Povećati dnevni unos što raznovrsnijeg voća i povrća (najmanje pet porcija dnevno). Ograničiti unos hrane koja sadrži masnoće životinjskog porekla.“

Odgovor:

Evropska Komisija je svesna povezanosti ishrane i nekih vrsta raka. Obrazovanje građana je jedan od prioriteta evropske strategije o ishrani, i o tome kako višak kilograma i gojaznost utiču na zdravlje. Da bi to ostvarila Evropska komisija tesno sarađuje sa Grupom za ishranu i fizičku aktivnost EU. Radi se na tome da se omogući što veća distribucija voća i povrća u školama.

PITANJE 2: PESTICIDI I DEČIJA LEUKEMIJA

Studija, koju je objavila jedna grupa američkih istraživača, pokazuje da pesticidi mogu da budu potencijalni uzročnici leukemije kod dece. Istraživači na Univerzitetu Džordžtaun, otkrili su visok nivo pesticida kod dece koja boluju od leukemije. Njihova istraživanja su obuhvatila 41 dete koja boluju od leukemije, kao i njihove majke i 41 zdravo dete, i njihove majke. Kod svih ispitanih u mokraći su pronađeni pesticidi, ali kod obolele dece taj nivo je mnogo veći. Po mišljenju ovih naučnika, izloženost pesticidima pre rođenja, uz genetske predispozicije, mogu biti jedan od okidača za bolest. Šta će Evropska komisija preduzeti po ovom pitanju?

Odgovor:

Evropska Komisija je svesna ozbiljnosti studije iz avgusta 2009. godine koja pokazuje kako pesticidi iz grupe organofosfata utiču na pojavu akutne leukemije kod dece. Tako je 2009 godine doneta uredba 1107/2009 u vezi stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja. Ova uredba stavlja veliki naglasak na zaštitu rizičnih grupa, uključujući trudnice, novorođenčad i decu. Kao rezultat primene ove uredbe je to da je u EU trenutno odobreno samo devet pesticida iz grupe organofosfata.

PITANJE 3:

Godine 2006, počinje da se koristi vakcina za HPV (Humani Papiloma Virus), koji je odgovoran za rak grlića materice. Vakcina je uključena u program vakcinacije nekih zemalja EU, a u Portugalu se kao obavezna i besplatna za sve devojke uzrasta od 10 do 13 godina.

 1. Kakvo je stanje u 27 zemalja članica u pogledu uključivanja HPV vakcine u obavezan program vakcinacije?
 2. Da li Komisija može da izda preporuku državama članicama da se ciljna populacija vakciniše protiv HPV, kao što je to učinila sa H1N1 vakcinama?
 3. Da li se u cilju borbe protiv raka mogu preduzeti koraci za promovisanje ove vakcine u Evropi, i njenom značaju za prevenciju raka grlića materice?

Odgovor:

 1. U junu 2009, Komisija je usvojila Rezoluciju o borbi protiv raka, sa ciljem da se pomogne državama članicama EU da do 2013 integrišu planove za borbu protiv raka. Dugoročni cilj je da se smanji učestalost raka 15% do 2020. godine. Međutim, dijagnostika i lečenje raka su i odgovornost samih država, pa je 2003. godine doneta odluka da sve države sprovedu nacionalne programe za skrining raka dojke, grlića materice i kolorektalnog karcinoma. Tako da ukoliko se vakcina pokaže kao dobra zaštita, države članice će same odlučivati hoće li je uvesti kao obavezan vid vakcinacije.
 2. Komisija može da izda smernice za što bolji kvalitet skrininga raka grlića materice. Prema rečima stručnjaka rak grlića materice je onaj koji može biti najefikasnije kontrolisan skriningom. Cilj je da se do 2013. godine 100% stanovništva na teritoriji EU pokrije programom skrininga za ova tri tipa raka.
 3. Komisija ne raspolaže sredstvima za kupovinu ove vakcine. Ta odluka je na samoj državi. Čak i sa uvođenjem ove vakcine kao obavezne, skrining raka grlića materice se mora raditi. Možda je bitnije odraditi dobar skrining, pa videti pravu situaciju, i onda uvođenjem vakcine imati starosnu i ciljnu grupu kojoj je neophodno dati ovu vakcinu.

PITANJE 4: STRATEGIJA EU ZA BORBU PROTIV RAKA

Rak je i dalje drugi uzrok smrtnosti u Evropi, kod žena rak dojke sa stopom smrtnosti od 17%, a kod muškaraca rak prostate sa stopom mortaliteta od 24%. Imajući u vidu napor koji je uložen u povećanje svesti javnosti o značaju rane dijagnostike i prevencije, ne čudi činjenica da je stopa mortaliteta ove dve vrste raka smanjena uprkos njihovoj većoj učestanosti.

 1. Koje mere Komisija preduzima da smanji stopu smrtnosti, naročito onih vrsta raka kod kojih je rana dijagnoza ključni faktor u njihovom uspešnom lečenju?
 2. Kakvu ulogu u ranom otkrivanju raka imaju sledeći testovi koji su uvedeni kao obavezni u EU od 2003:
  • - Papanikolau test
  • - Mamografija
  • - Test na okultno krvarenje u stolici

ODGOVOR:

Članice EU do kraja 2013. godine moraju da sprovedu brojne akiv rativnosti u oblasti prevencije i kontrole raka: promocija zdravlja i prevencije, skrining i rano otkrivanje raka, zdravstvena zaštita, istraživanja, razmena informacija i podataka. Takođe, sve člaoja pregledanice do kraja 2013. moraju da imaju integrisane nacionalne programe za borbu protiv raka. Da se i EU ne drže dogovora, govori i činjenica da su do sada samo 22 zemlje uvele skrining raka dojke, 15 grlića materice i 12 raka debelog creva. Trenutni godišnji obim skrining pregleda u EU je značajan, ali je to opet manje od polovine očekivanog broja pregledanih (125 miliona).

PITANJE 5: PRISTUP ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STARIJIH LJUDI

U EU je započet pilot projekat „Aktivno i zdravo starenje“, koji ima za cilj pronalaženje i primenu inovativnih rešenja, lekova i kliničkih testova za borbu protiv hroničnih bolesti starih, kao što su Alchajmerova, Parkinsonova, rak, dijabetes, kardiovaskularne bolesti. Međutim danas ne postoji nijedan inovativni tretman za ljude preko 65 godina. Da li će države članice da obezbede nove terapijske opcije svim pacijentima, i da prevaziđu starosnu diskriminaciju?

ODGOVOR:

Komisija je izradila predlog novog zakona o zabrani diskriminacije po osnovu veroispovesti, uverenja, invalidnosti, starosti, seksualne opredeljenosti. Neke države već primenjuju ovaj zakon, naročito u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, ali neke još uvek nameću određenu minimalnu, tj. maksimalnu starost za pristup određenim uslugama zdravstvene zaštite.

PITANJE 6: STRUKTURA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Iako cene lekova nesumnjivo rastu, oni predstavljaju samo delić troškova u lancu zdravstvenih usluga. Mnoge neefikasne i nepotrebne stvari, kao pogrešna dijagnoza, nepotrebna hospitalizacija, lečenje raka u centrima van matičnog centra, iako je i u njemu lečenje moguće, dodatno opterećuju zdravstveni budžet. Kako prevazići ove neefikasnosti i greške, a ipak obolelom pružiti najbolju moguću negu?

ODGOVOR:

Komisija radi na tome da smanji prvo cene lekova, uvođenjem holističkog načina lečenja tamo gde je to moguće, zatim se radi na smanjivanju grešaka, razmeni iskustava i prihvatanju najboljih primera u praksi, i ohrabruju se sve članice da prihvataju inovacije u zdravstvenoj zaštiti.

PITANJE 7: DECA I RAK

Deca obolela od raka imaju posebne potreba, pa im je tako omogućeno da javno iznesu i svoja iskustva i svoje zahteve. Ove informacije dobijene od dece i njihovih roditelja u mnogome mogu da pomognu razumevanju potreba u bolnici, kući i školi kod malih pacijenata. Kako pomoći pedijatrijskim pacijentima i omogućiti dostupnost svih terapija?

ODGOVOR:

Mnogi lekovi se za decu izdaju na recept, predložene terapije treba poštovati i stalno vršiti kontrolu lekova koja se deci daju.

PITANJE 8: KAMPANJE PROTIV PUŠENJA

Jedan od tri Evropljana će dobiti rak u nekoj fazi života, zbog pušenja, čto znači da 3,2 miliona ljudi svake godine oboli. S obzirom da duvan izaziva 30% postojećih slučajeva raka, uključujući 95% karcinoma pluća, kampanje o podizanju svesti štetnosti duvana su neophodne. Koje kampanje i mere će preduzeti Evropska komisija po ovom pitanju?

ODGOVOR:

Komisija već sprovodi tri povezane akcije po ovom pitanju:

 1. Inicijativa da se ograniči upotreba duvana i zaštite građani od izlaganja duvanskom dimu
 2. Saradnja sa međunarodnim partnerima da smanje upotrebu duvana kroz implementaciju međunarodnih ugovora
 3. Organizovanje kampanja širom Evrope, u saradnji sa nevladinim sektorom i organizacijama mladih

Izvor: ECPC