Novosti / 01.09.2012

Samo zračna terapija nije najbolja opcija za početni stadijum folikularnog limfoma

Studija u koju je u toku 10 godina bio uključen 471 pacijent sa folikularnim limfomom, pokazala je da kod pacijenata sa početnim stadijumom ove bolesti samo zračna terapija nije najbolje rešenje.

Studija je sprovedena na Rochester Medical Center, i pokazalo se da bez obzira što pacijenti imaju početni stadijum folikularnog limfoma, moraju se lečiti drugim terapijskim opcijama, a ne samo zračenjem.

Kod pacijenata koji su bili u ovoj studiji, primenjena je jedna od šest terapijskih opcija od "watch and wait" do agresivnih terapija koje su bile kombinacija hemo i zračne terapije.

Ceo teks i abstrakt studije pročitaje ovde.

Izvor: Journal of Clinical Oncology