O limfomu

Ovaj sajt je namenjen osobama sa limfomom i njihovim porodicama radi boljeg razumevanja ove bolesti. Medicinska istraživanja omogućila su veliki napredak u borbi protiv limfoma, produženje života i poboljšanje kvaliteta života. Savremena istraživanja su još više upotpunila naše znanje o blagovremenoj dijagnostici i modernim oblicima lečenja.

Šta treba znati o limfomima?

Vodič za pacijente