O limfomu

Oporavak i prognoza

Oporavak i prognoza

Prirodno je da budete zabrinuti kada je reč o vašoj budućnosti.Razumevanje prirode limfoma i onoga što možete da očekujete, može da pomogne vama i vašim bližnjima da planirate lečenje, predupredite promene u svakodnevnom životu i da donesete odluke koje se tiču vaše materijalne situacije, kao i opšteg kvaliteta života.

Jedno od najčešćih pitanja je „Kakva mi je prognoza?“. Prognoza je predviđanje budućeg toka i ishoda bolesti, ali i pokazatelj očekivanog toka oporavka. Pa ipak, to je samo procena. Kada lekari govore o prognozi, oni pokušavaju da predvide šta će se najverovatnije dogoditi svakom pojedinačnom pacijentu.

Ponekad se koriste statistički podaci kako bi se saznali izgledi za oporavak. Statistički podaci su pokazatelj iskustva velike grupe pacijenata i ne mogu se koristiti da bi se predvidelo šta će se dogoditi sa konkretnim pacijentom, jer ne postoje dva ista pacijenta. Kod limfoma na prognozu mogu da utiču brojni faktori, naročito tip i stadijum limfoma, kao i životna dob, opšte zdrevstveno stanje i reagovanje na terapiju. Jedino je lekar, koji je najbolje upoznat sa vašim stanjem u mogućnosti da protumači statistiku i da da prognozu.

Mnoge osobe sa NHL-om su uspešno izlečene, pa ipak, kada lekari govore o prognozi, koriste pojam remisija, jer se u određenim slučajevima limfom može vratiti.

Bez obzira i na statističke podatke, i na prognoze lekara, pacijent mora da zapamti da se svi pacijenti međusobno razlikuju i da na dalji tok oporavka, on sam ima najveći uticaj.