O limfomu

Podrška

Podrška

Živeti sa ozbiljnom bolešću nije lako i podrazumeva suočavanje sa mnogim problemima i izazovima. Prevazilaženje tih problema je često lakše kada su dostupne korisne informacije i kada postoje centri koji pružaju podršku.

Prijatelji i članovi porodice mogu biti od velike pomoći. Takođe, mnogo može da pomogne razgovor sa drugim osobama koje su imale ili imaju limfom.

Važno je ipak imati na umu da je svaka osoba različita. Terapija i načini lečenja limfoma koji važe za jednu osobu nisu uvek odgovarajući za drugu – čak i ako obe osobe imaju isti tip bolesti. Uvek je dobro prodiskutovati o savetima prijatelja i članova porodice sa stručnom osobom.

Česta je zabrinutost za budućnost, porodicu, svakodnevne aktivnosti, lične veze sa drugim osobama. Dodatno opterećenje predstavljaju pregledi, terapije, boravci u bolnici. Lekari, medicinske sestre i ostali članovi stručnog tima mogu da odgovore na pitanja u vezi sa lečenjem, radom ili drugim aktivnostima. Razgovor sa psihologom ili sveštenim licem može biti od koristi kade želite da pričate o svojim osećanjima ili da razgovarate o svojim brigama.