O limfomu

Priprema za lečenje

Priprema za lečenje

Mnoge osobe sa limfomom žele da saznaju sve što mogu o bolesti i izboru lečenja kako bi mogli da aktivno učestvuju u odlukama vezanim za medicinsku negu koju će dobiti. Nakon postavljanja dijagnoze limfoma, usled šoka i stresa, koji su prirodne reakcije, možete zaboraviti neka od pitanja koja bi hteli da postavite lekaru. Zbog toga je korisno napraviti listu pitanja. To pomaže da se setite onoga što je lekar rekao, kao i da zabeležite ono što je važno. Možda ćete želeti sa sobom da povedete i člana porodice ili prijatelja dok razgovarate sa lekarom-kako bi i oni učestvovali u razgovoru, zapisivali ili samo slušali.

Pri prvom razgovoru ne morate da postavite sva pitanja niti da zapamtite sve odgovore.Tokom lečenja imaćete više prilika da zamolite lekara da vam objasni ono što vas interesuje i da dobijete sve potrebne informacije.

Pitanja koje možete postaviti lekaru:

  • Koji tip NHL-a imam?
  • Da li je agresivni ili indolentni?
  • Koji je stadijum bolesti?
  • Šta nam govore sva ova ispitivanja?
  • Koju vrstu lečenja mi preporučujete?
  • Koji su rizici i moguća neželjena dejstva lečenja?
  • Koja bi neželjena dejstva trebalo da Vam prijavim?
  • Koliko dugo će trajati lečenje?
  • Da li će lečenje uticati na moje normalne aktivnosti?