O limfomu

Šta je limfom

Šta je limfom

Da bi se razumeo pojam limfoma potrebno je znati nešto o normalnim ćelijama i o tome šta se dešava kada one postanu maligne.

Organizam se sastoji od velikog broja različitih vrsta ćelija. U normalnim uslovima, ćelije rastu i potom se dele, da bi stvorile više ćelija samo onda kada je organizmu to potrebno. Taj proces pomaže organizmu da ostane zdrav. Kada ćelija postane maligna, ona dobija osobinu da se neograničeno deli i raste, iako organizmu to nije potrebno, stvarajući masu novog tkiva. Ta masa zove se izraslina ili tumor. Tumori mogu da budu benigni (nekancerogeni, dobroćudni) ili maligni (kancerogeni, zloćudni).

Limfom je maligna bolest limfocita koji počinju da se dele i rastu bez ikakvog reda i kontrole, a može da bude poremećen i normalan proces odumiranja ostarelih ćelija. Ovi nenormalni limfociti se često skupljaju u limfnim čvorovima koji zbog toga postaju uvećani.

S obzirom da limfociti kruže po celom organizmu, limfom može da se pojaviu jednom limfnom čvoru, grupi limfnih čvorova ili nekom drugom organu. Takođe, može da zahvati jetru, kostnu srž i slezinu.

Postoji veliki broj limfoma koji su podeljeni u dva osnovna tipa: Hočkinske i nehočkinske limfome.
Nehočkinski limfomi čine 4/5 svih limfoma. NHL se sastoji od 30 podtipova, koji se grubo dele na:

  1. Indolentne limfome (sporo rastući), takođe poznati i kao limfomi niskog stepena maligniteta jer imaju tendenciju da rastu sporije i da u početnim fazama stvaraju manje simptoma.
  2. Agresivni limfomi (brzorastući), poznati i kao limfomi srednjeg i visokog stepena maligniteta, imaju tendencija da brzo rastu i šire se uzrokujući ozbiljne simptome.