O limfomu

Odredjivanje stadijuma

Odredjivanje stadijuma

Kada je NHL dijagnostikovan, lekar mora da odredi stadijum bolesti, odnosno koliko se bolest proširila. Određivanje stadijuma je pokušaj da se sazna da li se karcinom proširio i ako jeste koje je delove organizma zahvatio.Određivanje terapije zavisi od tih nalaza.

Da bi odredio stadijum NHL-a lekar ispituje sledeće:

  • Broj i mesto obolelih limfnih čvorova
  • Da li je oboleli limfni čvor iznad, ispod ili sa obe strane dijafragme
  • Da li je bolest zahvatila kostnu srž, slezinu ili organe van limfnog sistema, npr. jetru.

Prilikom određivanja stadijuma lekar može da koristi neke od pregleda koje je koristio i prilikom postavljanja dijagnoze. Ostale procedure prilikom određivanja stadijuma mogu da uključe i dodatne biopsije limfnih čvorova, jetre, kostne srži i drugih tkiva. Biopsija kostne srži podrazumeva uzimanje uzorka kostne srži iz kuka specijalnim postupkom uz odgovarajuću lokalnu anesteziju. Patolog ispituje uzorak pod mikroskopom da bi proverio da li postoje maligne ćelije.

Naš savet je da pre nego što počnete sa lečenjem, čujete i drugo mišljenje koje bi potvrdilo dijagnozu i plan lečenja. Takođe je moguće uzeti kalupe (pločice sa uzorkom tkiva tumora), radi histopatološke revizije (ponovnog pregleda).

Postoje brojni načini da se pronađe lekar koji može da da drugo mišljenje, pri čemu ordinirajući lekar može i da preporuči pacijentu nekog od svojih kolega.